จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ตรวจราชการ สคป.จ.สข.(สาขานาทวี) [2017-09-06]

 

วันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 นางสาวอัจฉรา  ทองตัน ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติพร้อมคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำแนะนำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายธีรเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับคำแนะนำเพิ่มเติมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมคุมประพฤติให้บรรลุตามเป้าประสงค์ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี