จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ร่วมขับเคลื่อนงาน กพยจ. [2017-09-05]

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ร่วมขับเคลื่อนงาน กพยจ. อำนวยยุติธรรมสู่ประชาชน

ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 กระทรวงยุติธรรม นำโดย นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และภาคประชาชน รวมทั้งส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่รับทราบนโยบายกระทรวงยุติธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในประเด็นการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ในพื้นที่จังหวัดระนอง ซึ่งในที่ประชุมมีการหารือประเด็นกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ กพยจ. เกี่ยวกับองค์ประกอบของผู้แทนอาสาสมัครในพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งไม่เกิน 4 คน อาทิ อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนสภาเกษตรกร เป็นต้น ณ โรงแรม Tinidee อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

 

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่พบประชาชนและมอบเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เยี่ยมและให้กำลังใจผู้พ้นโทษและประกอบอาชีพในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านงานยุติธรรมให้แก่เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง