จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


คป.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และมอบรางวัลศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด [2017-09-05]