จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการเบิกจ่ายค่าบำบัดฟื้นฟูฯ [2017-09-05]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการเบิกจ่ายค่าบำบัดฟื้นฟูฯแบบไม่ควบคุมตัวที่ส่งหน่วยบำบัดในสังกัดกรุงเทพมหานคร

      วันนี้ ( 5 กันยายน 2560 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการเบิกจ่ายค่าบำบัดฟื้นฟูฯแบบไม่ควบคุมตัวที่ส่งหน่วยบำบัดในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีการแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายค่าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวที่ส่งหน่วยบำบัดในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560และ 2561 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร