จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี สถาบันพระปกเกล้า [2017-09-05]

              นางระพีพร  หิมะคุณ  ศรีสมบัติตระกูล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 19 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  โดยมี รศ.วุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ผศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องโถงรับรองสถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งสำนักงาน) ชั้น 5 ทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

สถาบันพระปก 1 สถาบันพระปก 2
สถาบันพระปก 3