จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ประชุมคณะกรรมการสรรหาและตรวจนับคะแนนการสรรหากรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 2/2560 [2017-09-01]

            วันนี้ (1 กันยายน 2560) เวลา 10.00 นาฬิกา นายสุรินทร์ มุสิกเจริญ ผอ.สคป.กท.10 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและตรวจนับคะแนนการสรรหากรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 2/๒๕60 โดยมีกรรมการสรรหาและตรวจนับคะแนนการสรรหากรรมการจริยธรรมเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มวินัย กรมคุมประพฤติ ชั้น ๔

 

          โดยในการประชุมมีการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานการสรรหากรรมการจริยธรรมซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างประจำของกรมคุมประพฤติในสังกัดส่วนกลางที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดบริหารราชการส่วนกลางของกรมคุมประพฤติ ตามข้อ ๑๔(3) แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประชุมคณะจริยธรรม 1 ประชุมคณะจริยธรรม 2
ประชุมคณะจริยธรรม 3 ประชุมคณะจริยธรรม 4