จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2560 [2017-09-01]

              นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4

ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 2
ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4