จำนวนผู้เข้าชม : 90

   


สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี สงเคราะห์อาชีพ [2017-08-31]

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายธีรเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ได้มอบหมายให้นายเกียรติวัฒน์ ทองไฝ หัวหน้ากลุ่มพื้นที่ ปฎิบัติภารกิจดังนี้ - เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อมอบอาหารปลาดุกให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ขอรับการสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุก พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงปลาและยึดเป็นอาชีพหลักเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด - เวลา 13.00 น.ลงพื้นที่ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำเสื้อผ้าใน"โครงการแบ่งปันน้ำใจชาวคุมประพฤติ"ของสำนักงานฯ ไปมอบให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีฐานะยากจนสร้างความประทับใจให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติได้มีกำลังใจและพร้อมที่จะกลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป