จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันธรรมสวนะ [2017-08-30]