จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม เติมฝันปันรัก คุมประพฤติอิ่มบุญ น้องๆอิ่มท้อง ครั้งที่ 7 [2017-08-29]

กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม เติมฝันปันรัก คุมประพฤติอิ่มบุญ น้องๆอิ่มท้อง ครั้งที่ 7

วันนี้ ( 29 สิงหาคม 2560 )เวลา 10.30 นาฬิกา กรมคุมประพฤติจัดโครงการ เติมฝันปันรัก คุมประพฤติอิ่มบุญ น้องๆอิ่มท้อง ครั้งที่ 7  โดยมี นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน จำนวน 15500 บาทพร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่บ้านเด็กอ่อนรังสิต ณ บ้านเด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี