จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สคป.ภูเขียว ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [2017-08-24]