จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี รับการตรวจจากผู้ตรวจกระทรวงยุติธรรม [2017-08-24]

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายธีรเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับนายศักยา ชูใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ในการเยี่ยมและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานพร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี