จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


ผู้เชี่ยวชาญฯกรมคุมประพฤติบรรยาย หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 16 [2017-08-23]

ผู้เชี่ยวชาญฯกรมคุมประพฤติบรรยาย หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 16

 

       วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2560) เวลา 13.00 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ เป็นตัวแทนบรรยาย หัวข้อ การใช้วิธีการคุมประพฤติ ในการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 16 ณ ห้องสัญญาธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ กรุงเทพมหานคร 

เอกสารดาวน์โหลด :

page1.jpg