จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤติตรวจรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว [2017-08-22]

กรมคุมประพฤติตรวจรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว

 

        วันนี้ (22 สิงหาคม 2560) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมด้วยนางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เดินทางตรวจประเมินรับรองคุณภาพ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯการติดตามปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะครั้งที่ผ่านมาและการพัฒนาการดำเนินงานและแผนการดำเนินการในอนาคต