จำนวนผู้เข้าชม : 58

   


คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 [2017-08-22]