จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


สนง.คป.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสงขลากับศาลเเขวงสงขลา [2017-08-17]