จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดอบรมอ.ส.ค. [2017-08-20]

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี นำโดยนายมังกร  หนูสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติและบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลพังลาและตำบลปริกที่มีความสนใจสมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ซึ่งได้รับการสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ณ มัสยิดดาริสลาม ตำบลพังลา อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา