จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด [2017-08-18]

               นางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรมเป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 13 ปี โดยมี นางจิรสา  วงศ์ธรรมสรณ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบายและกลยุทธ์เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 211 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

สถาปนากรมพัฒนาสินทรัพย์ 1 สถาปนากรมพัฒนาสินทรัพย์ 2