จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 18 ปี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [2017-08-18]

               นางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครบรอบ 18 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคให้แก่ “มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”  โดยมี พล.ต.ต.รมสิทธิ์  วีริยาสรร รองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรุงเทพมหานคร

สถาปนา ปปง. 1