จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ ในสังกัดภาค 7 [2017-08-17]

กรมคุมประพฤติจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ ในสังกัดภาค 7

     พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติสำหรับพนักงานคุมประพฤติ ในสังกัดภาค 7พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายกรมคุมประพฤติกับภารกิจคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันสังคมจากอาชญากรรม ณ ทุ่งดินดำรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

 

      สำหรับการอบรมโครงการนี้รับผิดชอบโดย นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ มีกำหนดจัดขึ้น 4 ครั้ง ในพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 และ ภาค 7 โดยจะช่วยให้พนักงานคุมประพฤติ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจของกรมคุมประพฤติรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรมคุมประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น