จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คป.ชัยบาดาล..วันพระพาสุขใจ..สวดมนต์ทุกวันพระและวันพุทธ [2017-08-16]

ทุกวันพระและทุกวันพุทธ เวลา ๐๙.๐๐ น...นายสิทธิชัย ชิขุนทด ผอ.สคป.ลพบุรี สาขาชัยบาดาล..นำบุคคลากร ของสำนักงานฯสวดมนต์ และทำสมาธิ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ...ธรรม ย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติ ธรรม...