จำนวนผู้เข้าชม : 59

   


คป.ลพบุรี มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ [2017-08-15]