จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คป.ลพบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี เพื่อปรึกษาหารือ... [2017-08-15]