จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


โครงการ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรือง "จากวันแม่ สู่วันพ่อ" [2017-08-15]

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดโครงการ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรือง "จากวันแม่ สู่วันพ่อ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร