จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


คป.ภูเขียว ร่วมกับ สภ.บ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [2017-08-11]