จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด [2017-08-09]

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.

นายสายยนต์ ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา