จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อกำหนดแนวทางการประสานการจับกุมการเชื่อมโยงข้อมูลและการยกร่างบันทึกข้อตกลง ( MOU ) [2017-08-09]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประสานการจับกุมการเชื่อมโยงข้อมูลและการยกร่างบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมคุมประพฤติ

วันนี้ ( 9 สิงหาคม 2560 ) นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประสานการจับกุมการเชื่อมโยงข้อมูลและการยกร่างบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมคุมประพฤติ  โดยมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

ในการประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญๆได้แก่ การประสานจับกุมผู้ที่ถูกคุมประพฤติที่ผิดเงื่อนไขและศาลออกหมายจับ การเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระทำผิดระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมคุมประพฤติ และการยกร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมคุมประพฤติ