จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติส่งผู้ถูกคุมประพฤตินำร่องขาย ‘ศิริวัฒน์แซนด์วิช’ [2017-08-09]

วันนี้ (9 สิงหาคม 2560) เวลา 8.00 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้ นายวันชัย ชนาลังการ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 นำผู้ถูกคุมความประพฤติฝึกขายแซนด์วิชและสินค้า ภายใต้แบรนด์ ศิริวัฒน์แซนด์วิชบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สีลม เป็นการนำร่อง โดยมี นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ เจ้าของแบรนด์ ศิริวัฒน์แซนด์วิชให้คำแนะนำเทคนิคการขาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ก้าวผิด คิดพลาด ได้มีโอกาสทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว และไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ

ศิริวัฒน์แซนวิช 1 ศิริวัฒน์แซนวิช 2
ศิริวัฒน์แซนวิช 3 ศิริวัฒน์แซนวิช 4
ศิริวัฒน์แซนวิช 5