จำนวนผู้เข้าชม : 85

   


คป.ลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาภายใน "บูรณาการเกมส์ 60" ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี [2017-08-08]