จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.ชัยบาดาล ..ปฐมบท..การคุมประพฤติ [2017-08-08]

สคป.ชัยบาดาล จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศน์ ผู้ถูกคุมประพฤติ เพื่อการประพฤติปฏิบัติตให้พ้นการคุมประพฤติด้วยดี

ประจำเดือน สิงหาคม ในคราวเดี่ยวกันนี้

เจ้าหน้าที่ประกันสังคม จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคมด้วย