จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี [2017-08-07]

         กรมคุมประพฤตินำโดย นางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรมพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ  บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

วันระพี 1 วันระพี 2
วันระพี 3