จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาทางวิชาการ มุ่งแก้ไขปัญหากระทำผิดซ้ำ [2017-08-04]

          วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) เวลา 9.00 นาฬิกา นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของงานคุมประพฤติในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งทัศนะมุมมองของผู้บริหารจากหน่วยงานยุติธรรม และนักวิชาการด้านอาชญาวิทยาและการป้องกันอาชญากรรม อันเป็นแนวทางงานคุมประพฤติในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการด้านกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “บทบาทของงานคุมประพฤติในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ”มีการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของต่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ โดยผู้แทนจากหน่วยงาน FBI และ TIJ รวมทั้งการอภิปราย เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำในประเทศไทย” โดยพลตำรวจโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร้อยตำรวจโท ดร.อุทัย อาทิเวช อัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย ดร.ศุภกิจ แย้มประชา ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม โดยมีนายแทนคุณ จิตต์อิสระ นักวิชาการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

 

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนา กรมคุมประพฤติจะนำเสนอต่อในเวทีระดับประเทศต่อไป