จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คป.ชัยบาดาลร่วมแรงบริการสังคม [2017-08-04]

๔.ส.ค.๖๐ ผู้ถูกคุมประพฤติ กว่า ๔๐ ชีวิต ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานบริการสังคม ปรับแต่งภูมิทัศน์ ณ โรงเรียอนุบาลลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรีโดยมี อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้ทที่อำเภอชัยบาดาล คณะครูของโรงเรียน และพนักงานคุมประพฤติ ดูแลช่วยเป็นกำลังใจ อย่างใกล้ชิด