จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


สคป.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม "หัวใจเดียวกัน ผูกพันองค์กร" ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [2017-08-04]

...เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติปัตตานี จัดกิจกรรม " หัวใจเดียวกัน ผูกพันองค์กร" ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเชื่อมความสัมพันธ์ภายในสำนักงานฯ ตามแผนการสร้างความผาสุขภายในองค์กร ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายคดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ดังนี้

 

1.อวยพรเจ้าหน้าที่ที่เกิดในเดือนสิงหาคม คือ นางอาสน๊ะ สะมาแอ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

2.แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ในโอกาสได้งานใหม่
- นายอดุลเดช โต๊ะแอ (จนท.ผู้ประสานงานชุมชน) บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ สังกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
- นางสาวรธาณา ขวัญเจริญ (จนท.ผู้ประสานงานชุมชน) บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ สังกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส
- นางสาวอาณีรา มูดอ (ลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วน) รับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี