จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมการทบทวนโครงสร้างของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร [2017-08-03]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมการทบทวนโครงสร้างของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 – 15 ครั้งที่ 2 / 2560

        วันนี้ ( 3 สิงหาคม 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมการทบทวนโครงสร้างของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 – 15 ครั้งที่ 2 / 2560 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

      สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณาในหลายประเด็น เช่น การใช้พื้นที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 แนวทางการคัดเลือกผู้อำนวยการและกำหนดกรอบอัตรากำลัง การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ การลงเลขของสำนักงานที่ยุบรวม เป็นต้น