จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


สนง.คป.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุม เรื่อง “การทบทวนการจัดโครงสร้างและระบบบริหารงานของส่วนราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 3 ” [2017-08-02]