จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สคป.จ.ปัตตานี มอบเงินสงเคราะห์ส่งเสริมการประกอบอาชีพ [2017-08-02]

...เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายสุบัญ บุญสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 นายวรพจน์ สะรอนี อนุกรรมการฟื้นฟูฯ จังหวัดปัตตานี และพนักงานคุมประพฤติกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ส่งเสริมการประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ในละแวกหมู่บ้าน ณ อาคารฝ่ายคดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี หมู่บ้านออมทอง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี