จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝึกบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากกัมพูชา [2017-08-01]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝึกบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากกัมพูชา

       พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝึกบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากประเทศกัมพูชา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร  โดยมี Police Major General Chey Beaupha Deputy Secretary-General, NACD  Head of Delegation เป็นหัวหน้าคณะผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศกัมพูชา ซึ่งในงานเลี้ยงได้รับเกียรติจาก พลโทคำรณ เครือวิชฌยาจารย์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมงานสำหรับโครงการการอบรมฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ และพลเรือน จำนวน 15 คน จากประเทศกัมพูชา