จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มจาก เมืองไทยประกันภัย [2017-07-27]

กรมคุมประพฤติรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มจาก เมืองไทยประกันภัย คุ้มครองเจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนใต้

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.30 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายมณฑล แก้วเก่า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มจาก นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนทุนประกันภัยรวม 49,400,000 บาท ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติมีความห่วงใยชาวคุมประพฤติที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อันตราย จึงตั้งโครงการ “เมืองไทย และ เมืองทอง” เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต่อไป 

 

นางนวลพรรณ เปิดเผยว่า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รู้สึกถึงความห่วงใยและความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ควรจะได้รับการคุ้มครองและเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าว จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อคุ้มครองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ ได้แก่ 1. ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ และ 2. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการทุกระดับที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวมถึงจังหวัดสงขลา สาขานาทวี และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี จำนวนทั้งสิ้น 247 กรมธรรม์ ในกรณีเสียชีวิตจะได้รับรายละ 200,000 บาท