จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 6 / 2560 [2017-07-27]

ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่  6 / 2560

           พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 6 / 2560 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ร่วมทั้งได้มีการใช้ระบบประชุมทางไกล ( Video Conference ) ไปยังสำนักงานคุมประพฤติ ต่างๆทั่วประเทศด้วย ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ในที่ประชุมมีการพิจารณาในหลายประเด็น เช่น การจัดซื้อเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ และผลการดำเนินงานด้านต่างๆของสำนักงานคุมประพฤติ เป็นต้น