จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คป.สิงห์บุรี จัดโครงการ "บูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมต่างๆ โดยศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. และศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับพื้นที่" อำเภอท่าช้าง [2017-07-26]