จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


สคป.จ.ปัตตานี จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ ๑๐ [2017-07-26]

...เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรมคุมประพฤติ โดยนายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี โดยได้รับมอบหมายจากนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายสุนทร โพธิบัตร ประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม องค์กรภาครัฐและเอกชน คณะอาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมโครงการกว่า ๑๖๐ คน โดยโครงการนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม

 

   ๑. ดุอาร์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งนำกล่าวดุอาร์โดยนายอับดุลรอยะ หวันโซ๊ะ อิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

   ๒. ขุดลอกคูระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดอาคารมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

   ๓. แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ (สนับสนันโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี)

 

...ทั้งนี้ เนื่องจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน เป็นประจำทุกๆ ปี