จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 สคป.จ.นนทบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรม "โครงการ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" [2017-07-25]

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี  โดย นายคงศักดิ์  ปานสอาด  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี        มอบหมายให้งานกิจกรรมชุมชนและยุทธศาสตร์ ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่คุมประพฤติ 3 ประกอบด้วยอำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางบัวทอง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบางใหญ่ - บางบัวทอง จัดกิจกรรม  "โครงการ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ     ประจำปี 2560" ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง   อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุระสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษ พิษภัยจาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอลล์ ในโครงการ นี้ มีกิจกรรมการ อบรม กฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย การอบรมพิษภัย สุรายาเสพติด และการบรรยาย ประสบการณ์ตรงจากเยอรมันขับมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดนนทบุรี และในช่วงบ่าย ได้นิมนต์พระ จากวัดละหาร บรรยายธรรมะ จากนั้นได้ร่วมกันทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่วัดละหาร อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการนี้มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมจำนวน 125 คน