จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สคป.จ.ปัตตานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม To Be Number One [2017-07-24]

...เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้กลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน นำโดยนางสาวอุไรนา อุปถัม หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมฯ จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี