จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


20 ก.ค.60 คป.ลพบุรี จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ 7/2560 โดยผู้อำนวยการ ถ่ายทอดค่านิคมยม 9 ประการ และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานควบคุมและสอดส่อง [2017-07-21]