จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.สิงห์บุรี จัดโครงการ "บูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมต่างๆ โดยศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. และศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับพื้นที่" [2017-07-21]