จำนวนผู้เข้าชม : 64

   


สคป.จ.ปัตตานี ออกหน่วยบริการประชาชน "จังหวัดเคลื่อนที่" [2017-07-21]

...เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยกลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน นำโดยนางสาวอุไรนา อุปถัม หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนฯ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนร่วมกับหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ การให้บริการของสำนักงานฯ เเละให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี