จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สคป.จ.ปัตตานี อบรมสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ [2017-07-20]

...เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้กลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน นำโดยนางสาวอุไรนา อุปถัม หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนฯ ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าเรือ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สามารถประกอบอาชีพสุจริตหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี