จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สคป.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม "หัวใจเดียวกัน ผูกพันองค์กร" [2017-07-20]

...เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ เกื้อเส้ง หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่1 เป็นประธานจัดกิจกรรม "หัวใจเดียวกัน ผูกพันองค์กร" ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อร่วมรับประทานอาหารเที่ยงแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่ที่เกิดในเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเชื่อมความสัมพันธ์ภายในสำนักงานฯ ตามแผนการสร้างความผาสุขภายในองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี