จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 18 ปี 2560 [2017-07-20]

         นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 18 ปี 2560  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ที่ผ่านการรับรองคุณภาพและต่ออายุการรับรองคุณภาพจำนวน 43 แห่ง  โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติยศ  ณ ห้องประชุมอิมแพ็ค  คอนเวนชั่น  เซ็นเตอร์  ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

มอบโล่สถานฟื้นฟู 1 มอบโล่สถานฟื้นฟู 2
มอบโล่สถานฟื้นฟู 3 มอบโล่สถานฟื้นฟู 4
มอบโล่สถานฟื้นฟู 5 มอบโล่สถานฟื้นฟู 6